Retskrivning med grammatik - én dag

Få styr på stavningen

Åbne kurser: Se mbk.dk


Professionelt sprog er også korrekt sprog. På dette kursus ser vi først på hvilke grundlæggende retstavningsprincipper vi har i dansk, og gennem øvelser lærer du at undgå de hyppigste fejltyper.

Intro: Hvilken vej går den danske stavning?

 

Konkrete retstavningsøvelser:  Hvad hedder det?

 

Ad eller af?

at eller og?

ligge eller lægge?

nogen eller nogle?

sin/sit/sine, hans/hendes eller deres?

sig eller dem?

-s- i sammensætninger?

hvornår må vi bruge apostrof i dansk?

et eller to ord?

endelser: ede eller -t; -re eller -rer?

hvornår skal der -t på biordene?

de eller dem,vi eller os, jeg eller mig?

 

Åben debat: Tag dine tvivlsspørgsmål med, og få de rigtige svar.

 

Undervisningsmateriale:

Kirsten Rasks bog "Sprogquiz om dansk stavning og tegnsætning"

 

                     


 

Læs min kronik fra Politiken: Det lille 'men' er et fuldkommen magisk ord - om et uundværligt hverdagsord med stort kreativt potentiale (med min tegnsætning, ikke Politikens):

Det magiske ’men’

Sprogmagister Kirsten Rask · Kalvehave 6H, 4100 Ringsted, Tlf. 20 29 92 43 · raskkir@gmail.com

Powered by Søgaard & Co.