Sprogets kreative resurser

Udsolgt fra forlaget, men jeg har stadig en stak liggende

Mange skribenter udnytter kun en brøkdel af sprogets iboende kreative potentiale. Ved at spille på den lydlige side af sproget kan vi styrke vores udsagn – både de skriftlige og mundtlige – med en form for underlægningsmusik som giver indholdet stærkere klangbund. Kort sagt: Vi kan bruge sprogets udtryksside til at stemningsmale dets indholdsside, det er stilistikkens spidskompetence. Det gælder midler som vokalernes sonore egenskaber, ordvalgets skjulte argumentative kræfter, ordklassernes varierende ”dansetrin” og sætningernes fremaddrivende strøm. Endelig er der hele kataloget af klassiske stilistiske figurer, fx de kunstfulde gentagelsesmønstre som anafor, kiasme og parallelisme og andre intensiverende teknikker som antitese, gradation og metafor.

Ved at udnytte disse stilistiske virkemidler optimalt fremstår du som mere elegant, kompetent og overbevisende taler og skribent – og giver dine læsere eller tilhørere en mere fængende oplevelse.

95 sider, 150 kr. hos mig. Skriv til raskkir@gmail.com for at bestille

 

ANMELDELSER:

Nu kan vi lære det, kan vi

Af Mogens Darhauge, M.G.K.

(...) Der er sikkert en række meninger om, hvordan man vil få mest ud af at læse bogen.

Derimod kan der ikke blive uenighed om, at den virker som en personlig udfordring uanset læserens alder. (...) Lad os tale sammen, når du har læst bogen.

(I grafisk fremtid, april 2010)

Læs, og få en god figur

Af Stephan Sabinsky
Læs og få en god figur - en stilistisk figur, vel at mærke, fx en litote, en oxymoron eller en dvandva-sammensætning. 'Sprogets kreative resurser' er ikke så ringe endda med sin lange liste over stilistiske figurer, indsigter i lydenes musik, sætninernes puls, ordvalg og ordklasser. Derudover var jeg glad for de lange lister med alternativer til de slidte 'starte, stoppe og lave'. (...)

(På www.kommunikationsforeningen.dk den 17. maj 2010)

Læs min kronik fra Politiken: Det lille 'men' er et fuldkommen magisk ord - om et uundværligt hverdagsord med stort kreativt potentiale (med min tegnsætning, ikke Politikens):

Det magiske ’men’

Rask Kommunikation · Kirsten Rask · Tåstrupvej 257, 4340 Tølløse · Tlf. 58 85 85 02 / 20 29 92 43 · post@kirsten-rask.dk

Powered by Søgaard & Co.