Stilistik til tiden

Det samme indhold kan udtrykkes på utallige måder. Hvordan vi gør det, er afgørende for hvordan andre opfatter os og vores budskab, hvad enten vores valg er bevidste eller ubevidste. Sprogets form rummer mange mærkbare og sanselige, men ”usynlige”, udtryksmidler: Ordenes lyde, ordklassernes temperamenter og sætningernes vægtfordeling og ”dansetakt” former modtagerens oplevelse af budskabet. Stilistisk viden gør dig mere bevidst om de midler du har til rådighed: Hvordan og hvorfor virker teksten, ordene, som de gør, og hvordan kan du blive bedre til at styre de midler sproget tilbyder?

Som analyseapparat giver stilistikken også altid et redskab til at få hul på en tekst – faglitterær som skønlitterær. Hovedvægten i denne bog ligger på eksempler fra de fagtekster der omgiver os i vores hverdag: fra journalistik og reklamer over forretningsbreve, lovtekster og bibelsprog til medie- og talesprog. Med behørige afstikkere til lyrik og skønlitteratur.

Bogens stilistiske begrebsapparat er aktuelt for analyser af både nutidig og ældre sprogbrug – og for selvstændig tekstproduktion.

 

Læs min kronik fra Politiken: Det lille 'men' er et fuldkommen magisk ord - om et uundværligt hverdagsord med stort kreativt potentiale (med min tegnsætning, ikke Politikens):

Det magiske ’men’

Sprogmagister Kirsten Rask · Kalvehave 6H, 4100 Ringsted, Tlf. 20 29 92 43 · raskkir@gmail.com

Powered by Søgaard & Co.