Sprogets magi og ordenes kraft

I dette foredrag går vi tæt på sproget fra en mere sjælden vinkel:

En væsentlig del af ordenes påvirkningskraft og betydning ligger i deres lydside. Hør om hvad de forskellige sproglyde gør ved os - det afspejler sig fx i vores navne: hvad vi kalder vores børn, og hvilke bogstavlyde vi netop undgår i personnavne.

Andre emner er edsaflæggelse, trylleformler, bøn og velsignelse - er der sproglige træk der går igen dér? Ja, det er der.

Foredraget handler også om hvordan stilistiske midler bliver misbrugt til at udtrykke fx falsk nærhed. Og hvilke udtryksmæssige forskelle ligger der i vores forskellige måder at stave ordene på?

Foredraget bygger på Kirsten Rasks bog Sprogets magi og ordenes kraft, Forlaget Vandkunsten 2014.


Sprogquiz - om dansk stavning og komma

Test og lær - alene eller sammen med andre

Kom rundt om de dejligt svære ting i det danske sprog på et par timer.

Hedder der ad eller af, at eller og, de eller dem, inklusiv eller inklusive, knap eller knapt, lige så eller ligeså, ligge eller lægge, nogen eller nogle, relativ god eller relativt god, stadions eller stadioner, strakt eller strukket - og hvor skal kommaerne stå? Hvad siger reglerne?

Få svarene - og de grammatiske forklaringer - på disse og mange andre spørgsmål gennem levende eksempler. Det hele foregår i en gemytlig og underholdende stemning. Hjernegymnastik for sproginteresserede.

Foredraget bygger min bog: Sprogquiz - hvor godt kender du de danske stavemåder, bøjningsformer og kommaregler? Test og lær.

Grafisk Litteratur 2014

 


Sprogets musik

Ordenes lyd- eller udtryksside kan fungere som underlægningsmusik til indholdet. Fx kan vokalernes klangbund male forskellige stemninger, og visse konsonantgrupper egner sig særlig godt til at udtrykke mishag.

Får de forskellige ordklasser lov til at dominere, skaber de også vidt forskelligt drev eller strøm i teksterne. Mange substantiver (navneord) giver fx høj vægtfylde, en form for elefantdans, mens mange verber (udsagnsord) giver et levende, spillende løb mellem ordene. Andre virkninger opnår vi ved at lade andre ordklasser dominere teksten.

Og sætningernes opbygning kan sammenlignes med forskellige danseformer: fra den kantede, afsnubbede breakdance, over den glidende vals til fejende tangorytmer.

Gennem mange eksempler giver Kirsten Rask en for mange uvant vinkel på sproget, nemlig den stilistiske.

Baggrundslitteratur: Kirsten Rask: Stilistik til tiden Samfundslitteratur 2017Rask Kommunikation · Kirsten Rask · Tåstrupvej 257, 4340 Tølløse · Tlf. 58 85 85 02 / 20 29 92 43 · post@kirsten-rask.dk

Powered by Søgaard & Co.